Tách chi tiết từ bản vẽ lắp ráp

Phần mềm, dữ liệu: CAD

Bản vẽ lắp gắp kỹ thuật

Phần mềm, dữ liệu: CAD
Phần mềm, kỹ thuật: CAD

Tạo dữ liệu CAD cho máy cắt

Phần mềm, kỹ thuật: CAD