Dự án nhà máy lọc hóa dầu NGHI SƠN

Thiết kế hệ thống điện cho máy nén khí

Phần mềm, kỹ thuật: CAD

Cable Tray

Phần mềm, kỹ thuật: CAD
Phần mềm, kỹ thuật: CAD

Cable Tray

Phần mềm, kỹ thuật: CAD