Dự án giàn khoan dầu BCPA-3 Bassein Expansion Platform

Thiết kế điện cho module, thiết bị Instrument Support Phần mềm, kỹ thuật: CAD, 3D Junction Box Support Phần mềm, kỹ thuật: CAD Junction Box Support Phần mềm, kỹ thuật: CAD

Xem chi tiết