Dự án nhà máy xử lý rác thải KYOTO, TSUYAMA, YATSUSHIRO, YOETSU, NAGANO, YOKOSUKA, SHIOYA, ASAKAWA

Phần mềm, kỹ thuật: CAD, 3D, Naviswork

Cable Tray and Cable Route

Phần mềm, kỹ thuật: CAD, 3D, Naviswork
Mặt cắt bản vẽ trên CAD

Cable Tray and Cable Route

Mặt cắt bản vẽ trên CAD
Phần mềm, kỹ thuật: CAD

Isometric

Phần mềm, kỹ thuật: CAD