Dự án giàn khoan dầu HRD Process Platform

Thiết kế điện cho module, thiết bị Heater Cable Route Phầm mềm, kỹ thuật: CAD Hook-up, Instrument Stanchion Phầm mềm, kỹ thuật: CAD Junction Box Schedule Phầm mềm, kỹ thuật: CAD

Xem chi tiết